Call Centrum - záložka História volaní

V rámci tejto záložky je možné vidieť históriu uskutočnených volaní za daný deň, týkajúcu sa monitorovaného telefónneho prístroja zo záložky Hľadanie.

V hornej časti záložky sú k dispozícii nasledujúce položky:

Názov Popis
K telefónnemu prístroju Číslo a meno telefónneho prístroja, ktorý sa v rámci spustenej agendy Call Centrum aktuálne monitoruje.

Záložka obsahuje aj needitovateľný zoznam záznamov volaní realizovaných za daný deň (podľa systémového dátumu počítača) na telefóne, ktorý sa aktuálne v danej agende Call Centrum monitoruje. Význam položiek zobrazených v tejto záložke je popísaný priamo v záložke agendy História volaní. Táto záložka slúži na zobrazenie zoznamu volaní s len základnými údajmi o nich. Ak si o nich potrebujete zobraziť detailné informácie, musíte si daný hovor zobraziť na záložke Hľadanie funkciou Zobraziť. Pokiaľ si chcete prehliadať aj záznamy volaní za iné dni, prípadne ich mazať, tlačiť prehľady a pod., musíte si otvoriť priamo agendu Histórie volaní (čo je možné rovno odtiaľto funkciou Agenda histórie).

Funkcie k tejto záložke:

Zo štandardizovaných:

Názov Kl. Ik. Doplňujúci popis
Občerstviť F11 - Umožňuje štandardné občerstvenie zoznamu záznamov tejto záložky.

Ďalšie obsiahnuté funkcie:

Názov Kl. Ik. Doplňujúci popis:
Zobraziť F3 -

Zobrazí daný záznam volania v záložke Hľadanie, tzn. tak, ako keby dané číslo bolo práve na linke a bola vyvolaná funkcia Vyhľadať s tým, že na záložke Hľadanie si na zobrazenie daných informácií otvorí vždy novú záložku typu Zoznam alebo Detail a dohľadané záznamy zobrazí v nej.

Po dohľadaní sa tu zobrazia výsledky v záložke typu Zoznam alebo Detail, záleží na tom, koľko záznamov sa dohľadalo. Viď aj popis v Paneli zobrazení zoznamov a detailov podľa dohľadaných záznamov.

Agenda história

F6

alebo

Shift +F6

-

Zobrazí záznamy histórie volaní priamo v agende História volaní. Ide o funkčné tlačidlo s voľbou:

  • otvoriť tu - otvorí agendu aktivít "cez" agendu Call Centrum
  • otvoriť samostatne.

Podľa tejto voľby funkcia vyvolá agendu História volaní a otvorí ju buď "cez" agendu Call Centra alebo samostatne. Tu sú k dispozícii všetky funkcie danej agendy. Takto odtiaľ vyvolaná agenda Histórie volaní sa otvorí rovno s prednastaveným obmedzením, tzv. červeným obmedzením, a to za všetky záznamy volaní na aktuálnom monitorovanom telefónnom prístroji za aktuálny dátum

Toto červené obmedzenie však môžete v záložke Obmedzenie vyvolanej agendy štandardne zrušiť (vyčistiť) a získať záznamy na základe ľubovoľného iného obmedzenia, prípadne úplne bez obmedzenia (a mať tak k dispozícii zoznam všetkých existujúcich dokladov daného typu a pod.)

Zavolať F9   Umožní "zavolať" aktuálnej firme alebo osobe, tzn. k firme resp. osobe uvedenej v zázname histórie. Po vyvolaní funkcie sa najskôr zobrazí zoznam existujúcich telefónnych čísel k danej firme alebo osobe. Po výbere telefónneho čísla sa prostredníctvom telefónneho drivera číslo vytočí.