História volaní

Agenda zobrazí uskutočnené telefónne hovory.

Typ agendy: Dokladová
Obsiahnuté záložky: Obmedzenie Zoznam Ochrana dát

Túto agendu je možné spustiť okrem iného z okna na spúšťanie agend zo zložky AbraGen z podzložky Call Centrum pri Usporiadaní podľa modulov alebo z podzložky CRM, ak je nastavené Usporiadanie klasické.

Popis ovládania, spoločných prvkov v dokladových agendách a ďalších pravidiel všeobecne platných pre dokladovú agendu viď Všeobecné pravidlá - doklady.

Obsahuje informácie o uskutočnených hovoroch a volaniach. Každý záznam histórie obsahuje dátum a čas začiatku a konca, telefónne číslo a prípadne aj ďalšie dohľadané údaje.

Před prvním použitím doporučujeme se seznámit minimálně s obsahem kapitol Věcný obsah, jak začít - skupina CRM (CRM, aktivity, segmentace, kampaně).