Jak začít - skupina CRM (CRM, aktivity, segmentace, kampaně)

V této kap. je uvedeno, jak začít používat agendy skupiny CRM.

Ďalej nájdete: