Kroky procesu

Číselník krokov procesov aktivít nadefinovaných v systéme.

Typ agendy: Číselníková
Obsiahnuté záložky: Zoznam Detail Ochrana dát

Túto agendu je možné spustiť okrem iného z okna na spúšťanie agend zo zložky AbraGen z podzložky CRM pri Usporiadaní podľa modulov alebo z rovnomenného podzložky CRM, ak je nastavené Usporiadanie klasické.

Obsahuje všetky spoločné číselníkové prvky okrem:

  • obmedzovacieho panela
  • stromového zobrazenia

Popis ovládania a pravidiel všeobecne platných pre všetky číselníkové agendy viď Všeobecné pravidlá - číselníky.

Pomocný číselník, ktorý môžete využiť, pokiaľ chcete sledovať, ako sa nejaká aktivita vyvíja z pohľadu členenia "stavu dokončenosti" aktivity do čiastkových krokov a pokiaľ budete chcieť na aktivity zadávať doplňujúcu položku Krok procesu. Tzn. že jednotlivé záznamy vyjadrujú akési percentuálne splnenie požadovaného výsledku (ten predstavuje 100%). Tzn. čo presne budú jednotlivé kroky v praxi vyjadrovať, súvisí s tým, aké typy aktivít chcete takto sledovať. Môžu to byť napr. podrobnejšie rozčlenené kroky obchodného kontraktu, realizácie nejakej dodávky klientovi, realizácie nejakého plánu, priebehu školenia a pod. Avšak číselník a spomenutú položku na aktivitách je možné využiť rôznym spôsobom. Závisí na užívateľovi, či a ako ju využije.

V predošlých verziách bol tento číselník nutný, pokiaľ ste chceli využívať zobrazenie rozpracovaných aktivít v agende "Prehľad aktivít". Táto agenda bola od 14.51.2012 zrušená. Ďalej viď Často kladené otázky - Agenda "Prehľad aktivít" - kde je?. Číselník je k dispozícii i naďalej a je možné ho využiť ľubovoľným spôsobom.

Před prvním použitím doporučujeme se seznámit minimálně s obsahem kapitol Věcný obsah, jak začít - skupina CRM (CRM, aktivity, segmentace, kampaně).