Oblasti aktivít

Číselník oblastí aktivít nadefinovaných v systéme.

Typ agendy: Číselníková
Obsiahnuté záložky: Zoznam Detail Typy aktivít Ochrana dát

Túto agendu je možné spustiť okrem iného z okna na spúšťanie agend zo zložky AbraGen z podzložky CRM pri Usporiadaní podľa modulov alebo z rovnomenného podzložky CRM, ak je nastavené Usporiadanie klasické.

Obsahuje všetky spoločné číselníkové prvky okrem:

  • obmedzovacieho panela
  • stromového zobrazenia

Popis ovládania a pravidiel všeobecne platných pre všetky číselníkové agendy viď Všeobecné pravidlá - číselníky.

Oblasti môžete využiť pre skupinovanie typov svojich aktivít. Nie je povinné ich používať, ale ich používanie môže situáciu sprehľadniť. Viac viď CRM a aktivity všeobecne. Môžete mať založené ľubovoľné množstvo oblastí aktivít. V subzáložke Typy aktivít môžete stanoviť, ktoré typy aktivít spadajú do jednotlivých oblastí. Pri zadávaní konkrétnych aktivít so zadanou oblasťou v agende Aktivity sa tak budú ponúkať len nastavené typy.

Před prvním použitím doporučujeme se seznámit minimálně s obsahem kapitol Věcný obsah, jak začít - skupina CRM (CRM, aktivity, segmentace, kampaně).