Reporty Call Centra

Agenda umožňuje obstarávať rôzne prehľady zo skupiny Call Centrum.

Typ agendy: Ostatné
Obsiahnuté časti: Popis

Túto agendu je možné spustiť okrem iného z okna na spúšťanie agend zo zložky AbraGen z podzložky Call Centrum pri Usporiadaní podľa modulov alebo z podzložky CRM, ak je nastavené Usporiadanie klasické.

Agenda má podobný vzhľad ako sprievodca, obsahuje teda typické spoločné prvky sprievodcov. Popis ovládania a pravidiel všeobecne platných pre všetkých sprievodcov viď Typy sprievodcov, zásady pre sprievodcov.

V tejto agende je možné obstarávať nasledujúce reporty: štatistiky call centra.

Pri každom reporte sa najskôr definujú obmedzenia, potom sa realizuje výber dát a ich tlač. Rovnako ako pri obmedzovaní alebo označovaní v agendách je možné vytvorené obmedzenie uložiť pre budúce použitie.

Před prvním použitím doporučujeme se seznámit minimálně s obsahem kapitol Věcný obsah, jak začít - skupina CRM (CRM, aktivity, segmentace, kampaně).