Reporty segmentácie trhu a aktivít

Agenda umožňuje obstarávať rôzne prehľady zo skupiny CRM.

Typ agendy: Ostatné
Obsiahnuté časti: Popis

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky CRM nebo Projektové řízení při Uspořádání dle modulů nebo z podsložky CRM nebo Projektové řízení, je-li nastaveno Uspořádání klasické.

Agenda má podobný vzhľad ako sprievodca, obsahuje teda typické spoločné prvky sprievodcov. Popis ovládania a pravidiel všeobecne platných pre všetkých sprievodcov viď Typy sprievodcov, zásady pre sprievodcov.

V tejto agende je možné obstarávať reporty aktivít ako i rozličné reporty segmentácie trhu podľa rôznych kritérií.

Pri každom reporte sa najskôr definujú obmedzenia, potom sa realizuje výber dát a ich tlač. Rovnako ako pri obmedzovaní alebo označovaní v agendách je možné vytvorené obmedzenie uložiť pre budúce použitie.

Před prvním použitím doporučujeme se seznámit minimálně s obsahem kapitol Věcný obsah, jak začít - skupina CRM (CRM, aktivity, segmentace, kampaně).