Skupiny kategorizačných údajov

Zoznam skupín kategorizačných údajov.

Typ agendy: Číselníková
Obsiahnuté záložky: Zoznam Detail Ochrana dát

Túto agendu je možné spustiť okrem iného z okna na spúšťanie agend zo zložky AbraGen z podzložky CRM pri Usporiadaní podľa modulov alebo z rovnomenného podzložky CRM, ak je nastavené Usporiadanie klasické.

Obsahuje všetky spoločné číselníkové prvky okrem:

  • obmedzovacieho panela
  • stromového zobrazenia

Popis ovládania a ďalších pravidiel všeobecne platných pre všetky číselníkové agendy viď Všeobecné pravidlá - číselníky.

Umožňuje definovať skupiny kategorizačných údajov. Zaraďovaním kat. údajov do skupín je možné sprehľadniť zobrazenie kategorizačných údajov firiem na subzáložke Kategorizácia a jednak umožňuje podmienené zobrazenie zadaním podmienky platnosti. Podrobnejšie viď Segmentácia - všeobecne.

Před prvním použitím doporučujeme se seznámit minimálně s obsahem kapitol Věcný obsah, jak začít - skupina CRM (CRM, aktivity, segmentace, kampaně).