Telefónne prístroje

Táto agenda umožňuje definovať zoznam telefónnych prístrojov.

Typ agendy: Číselníková
Obsiahnuté záložky: Zoznam Detail Ochrana dát

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky Call Centrum při Uspořádání dle modulů nebo ze stejnojmenné podsložky CRM, je-li nastaveno Uspořádání klasické.

Obsahuje všetky spoločné číselníkové prvky.

Popis ovládania a pravidiel všeobecne platných pre všetky číselníkové agendy viď Všeobecné pravidlá - číselníky.

Číselník slúži na zadanie zoznamu telefónnych prístrojov, ktoré sa budú používať v rámci agendy Call Centrum. Pre každý telefónny prístroj je potrebné nastaviť, aký telefónny driver je použitý a s akými parametrami. Inak nie je možné daný prístroj monitorovať ani automaticky vyhľadať volajúceho.

Telefónne prístroje sú jedným z chránených objektov. Pretože ide o chránený číselník, je možné nastavovať jednotlivým rolám alebo skupinám rolí práva na zobrazenie a použitie daného telefónneho prístroja. Typicky pôjde buď o telefónne prístroje, ktoré budú povolené len pre jednu rolu (osobné telefóny) alebo telefónne prístroje v spoločnom režime, napr. na hotline, kde je k dispozícii niekoľko telefónov pre "skupinu hotline".

Před prvním použitím doporučujeme se seznámit minimálně s obsahem kapitol Věcný obsah, jak začít - skupina CRM (CRM, aktivity, segmentace, kampaně).