Typy aktivít

Číselník typov aktivít nadefinovaných v systéme.

Typ agendy: Číselníková
Obsiahnuté záložky: Zoznam Detail Rady aktivít Procesy aktivít Oblasti aktivít Ochrana dát

Túto agendu je možné spustiť okrem iného z okna na spúšťanie agend zo zložky AbraGen z podzložky CRM pri Usporiadaní podľa modulov alebo z rovnomenného podzložky CRM, ak je nastavené Usporiadanie klasické.

Obsahuje všetky spoločné číselníkové prvky okrem:

  • obmedzovacieho panela
  • stromového zobrazenia

Popis ovládania a pravidiel všeobecne platných pre všetky číselníkové agendy viď Všeobecné pravidlá - číselníky.

Typy aktivít slúžia najmä na predvypĺňanie položiek pri zadávaní konkrétnych aktivít, aby bolo obstarávanie dát čo najefektívnejšie. Definícia typov určuje, ktoré položky sa aktivite daného typu budú zadávať, či budú povinné apod.

Môžete mať založené ľubovoľné množstvo typov aktivít. Aby bylo možné vystavovat aktivity daného typu, každý typ aktivity musí mít přiřazeny řady aktivit, které je možné pro daný typ aktivity používat, což lze provést mj. v subzáložce Řady aktivit v této agendě. Typy aktivít sa môžu skupinovať do oblastí. Pri zadávaní aktivít tak môžete najskôr vybrať príslušnú oblasť a až potom jeden z typov aktivít, ktorý do nej spadá. Ak chcete zadávať oblasti, musia byť typy aktivít priradené k oblastiam, do ktorých patria, čo je možné urobiť napr. v subzáložke Oblasti tejto agendy. Pri zadávaní aktivít môžete používať aj tzv. procesy. Aby bolo možné procesy aktivitám daného typu zadávať, musia byť priradené k typom aktivít, ku ktorým patria, čo sa dá urobiť napr. v subzáložke Procesy tejto agendy. Podrobnejšie viď Štruktúra dát, väzby v CRM.

Před prvním použitím doporučujeme se seznámit minimálně s obsahem kapitol Věcný obsah, jak začít - skupina CRM (CRM, aktivity, segmentace, kampaně).