Typy kampaní

Číselník typov kampaní nadefinovaných v systéme.

Typ agendy: Číselníková
Obsiahnuté záložky: Začíname Zoznam Detail Spätné väzby Ochrana dát

Túto agendu je možné spustiť okrem iného z okna na spúšťanie agend zo zložky AbraGen z podzložky CRM pri Usporiadaní podľa modulov alebo z rovnomenného podzložky CRM, ak je nastavené Usporiadanie klasické.

Obsahuje všetky spoločné číselníkové prvky okrem:

  • obmedzovacieho panela
  • stromového zobrazenia

Popis ovládania a pravidiel všeobecne platných pre všetky číselníkové agendy viď Všeobecné pravidlá - číselníky.

Ide o dôležitý číselník, ktorý je potrebné správne nastaviť pre úspešné využívanie agendy Kampane. Každá kampaň je určitého typu, pričom typ špecifikuje predovšetkým komunikačný kanál, ktorým budú adresáti oslovení, a tým aj spôsob realizácie kampane. Na každom type je ďalej možné nastaviť mnoho položiek, ktoré slúžia na predvypĺňanie do konkrétnych kampaní, aby získavanie dát bolo čo najefektívnejšie, alebo ktoré sú potrebné pre vystavenie následných dokladov vytváraných v rámci realizácie kampane. V definícii typu kampane je tiež možné určiť, aké premenné kampaní sa majú pre daný typ používať výberom z číselníka premenných kampaní, a tým, aké premenné budú k dispozícii na kampaniach daného typu. Typ kampane o.i. určuje, či sa majú v rámci realizácie pre adresátov zakladať aktivity alebo spúšťať nejaké skripty a či kampaň bude prebiehať postupne oslovovaním jednotlivých členov cieľovej skupiny alebo či pôjde o hromadné oslovenie. Podrobnejšie viď Kampane - všeobecne.

Príznak hromadného oslovenia má význam iba pre komunikačné kanály Osobný kontakt a Telefónny hovor. Ostatné kanály sú vždy hromadnou akciou. Viď Kampane - všeobecne.

Před prvním použitím doporučujeme se seznámit minimálně s obsahem kapitol Věcný obsah, jak začít - skupina CRM (CRM, aktivity, segmentace, kampaně).