Věcný obsah, jak začít - skupina CRM (CRM, aktivity, segmentace, kampaně)

Teorie týkající se agend skupiny CRM byla pro větší přehlednost rozdělena do následujících kapitol:

.