IP telefónia

Jedným z dodávaných driverov k modulu Call Centrum je aj driver na monitorovanie IP telefónov jedného z poskytovateľov služieb IP telefónie, v tejto kap. preto objasníme, čo to IP telefónia vlastne je, pre prípad, že ste sa s týmito pojmami ešte nestretli. Kvôli lepšiemu pochopeniu uvádzame príklady realizácie:

Kap. nemá slúžiť ako detailný výklad danej problematiky, jej detailný popis by bol nad rámec tejto príručky. Ďalšie informácie nájdete napr. na internete.