Spracovanie kampaní

Agenda zobrazí adresátov z vybranej kampane, ktorých je potom možné ďalej spracovávať.

Typ agendy: Dokladová
Obsiahnuté záložky: Začíname Obmedzenie Zoznam Ochrana dát

Túto agendu je možné spustiť okrem iného z okna na spúšťanie agend zo zložky AbraGen z podzložky CRM pri Usporiadaní podľa modulov alebo z rovnomenného podzložky CRM, ak je nastavené Usporiadanie klasické.

Popis ovládania, spoločných prvkov v dokladových agendách a ďalších pravidiel všeobecne platných pre dokladovú agendu viď Všeobecné pravidlá - doklady.

Táto agenda je určená na ručné spracovanie kampaní. Tzn. má zmysel iba pre kampane, v rámci ktorých prebieha oslovenie individuálne a ktoré sú v stave Spustená. Pre iné kampane zmysel nemá (pretože buď zatiaľ nie sú spustené alebo v ich prípade realizácia kampane prebehne automaticky v rámci spustenia kampane). V záložke Obmedzenie si vyberiete vhodnú kampaň príslušného typu. V záložke Zoznam si potom môžete z vybranej kampane pridať požadované množstvo ešte neoslovených adresátov, tých postupne spracovávať (napr. obtelefonovávať) a nastavovať na nich stav oslovenia, termín kontaktu a spätnú väzbu. Viď funkcie Pridať, Hotovo a Nezastihnutý v záložke Zoznam.

Před prvním použitím doporučujeme se seznámit minimálně s obsahem kapitol Věcný obsah, jak začít - skupina CRM (CRM, aktivity, segmentace, kampaně).