Kurzové rozdiely aktívne a pasívne (KRZ)

Agenda kurzových rozdielov aktívnych a pasívnych v sebe spája knihu týchto kurzových rozdielov a všetky funkcie pre prácu s nimi. Ide o závierkové kurzové rozdiely aktívne a pasívne k neuhradeným k fakturačným dokladom a k neuhradeným dokladom typu ostatný príjem/výdaj.

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky Účetnictví při Uspořádání dle modulů nebo z podsložky Cizí měny, je-li nastaveno Uspořádání klasické.