Denominácie, EUR

V rámci měnových unií se setkáváme s pojmy s tím souvisejícími a způsobem přepočtu některých cizích měn na měnu lokální.