Doklady v cudzích menách, kurzy, zaokrúhľovanie

V celom systéme sú doklady v cudzích menách (faktúry, dobropisy, účtenky, interné doklady,…) riešené rovnakým spôsobom. Na dokladoch, na ktorých majú cudzie meny zmysel, sa zadávajú o. i. položky Mena a Kurz. Kurz sa vždy zadáva pomocou dvoch položiek - kurz a kurz vzťažný, teda spôsobom: množstvo cudzej meny (napr. USD) za množstvo lokálnej meny (napr. SKK).

Na dokladoch sa ďalej zadáva ďalšia položka, ktorá určuje, či ide o doklad tuzemský alebo zahraničný. Ide buď priamo o položku Krajina zadávanú v hlavičke dokladu alebo o položku Typ obchodu. No voľba krajiny sama o sebe ešte nijako nerozhoduje, či pôjde o doklad v cudzej mene. Systém teda umožňuje vystavovať tuzemské doklady v cudzej mene a naopak zahraničné doklady v lokálnej mene.

V ďalšom texte si popíšeme: