DPH indexy

Číselník DPH indexov, ktoré určujú rozdelenie jednotlivých pohybov vzhľadom na DPH a príp. ovplyvňujú účtovanie odpočtov DPH na niektorých dokladoch. Má význam len pre platiteľov DPH.

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky Účetnictví při Uspořádání dle modulů nebo z podsložky DPH, je-li nastaveno Uspořádání klasické.