Prehľad DPH

Agenda umožňuje vytvárať rôzne reporty DPH (vo forme tlačových zostáv príp. exportov), ktoré neobstaráte v agende Uzávierky DPH. (Napr. prehľady dokladov, ES hlásenie či iné výkazy súvisiace s DPH vyžadované zo zákona) Do v. 14.53 bola určená i na zostavenie DPH priznania a výkazu KV DPH.

Aktuálně je pro pořízení DPH přiznání a výkazu/hlášení KV DPH/KH DPH primárně určena agenda Uzávěrky DPH (zavedená od v. 14.53).

Tá vykoná okrem zostavenia samotného reportu z vybraných dokladov i zaarchivovanie údajov a uzavretie dokladov, z ktorých report zostavuje, čím umožní obstarávať následne i napr. dodatočné priznania (pri ktorých sa vykazujú rozdielové údaje). K tomu nie je agenda Prehľady DPH určená (tu sa len vysčítavajú dáta z aktuálne zahrnutých dokladov (aktuálne vybraných a aktuálne dostupných) za príslušné obdobie, ale report nevie nič o tom, aké doklady boli či neboli zahrnuté do reportu minule, či nebol nejaký skôr zahrnutý doklad neskôr napr. zmazaný a pod.). Tlačové zostavy a exporty pre DPH priznanie a KV DPH/KH DPH v agende Prehľad DPH sú dostupné len ako paralelná možnosť, avšak budú udržiavané len po obmedzenú dobu. Preto odporúčame ich tu nevyužívať a preorientovať sa na agendu Uzávierky DPH.

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky Účetnictví při Uspořádání dle modulů nebo z podsložky DPH, je-li nastaveno Uspořádání klasické.