Prehľad DPH - popis

V nasledujúcom texte uvedieme, ktoré kroky obsahuje táto agenda charakteru sprievodcu a ako si pomocou nej obstaráte požadované výpisy. Jednotlivé časti: