DPH sadzby

Jednoduchý číselník používaných sadzieb DPH zadaných v systéme. Má význam len pre platiteľov DPH.

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky Účetnictví při Uspořádání dle modulů nebo z podsložky DPH, je-li nastaveno Uspořádání klasické.