Druhy poskytnutých služieb MOSS

Zoznam typov plnení zadaných v systéme pre účely zadávania údajov potrebných pre vykazovanie pohybov v režime prenesenie daňovej povinnosti na daňových dokladoch.

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky Účetnictví při Uspořádání dle modulů nebo z podsložky DPH, je-li nastaveno Uspořádání klasické.