Ako začať používať skupinu DPH

V prípade, že ste platiteľom DPH, budete potrebovať vystavovať daňové doklady a sledovať evidenciu DPH. K tomu je nutné vo Firemných údajoch mať nastavené "Platiteľ DPH". Ďalej musíte mať nadefinované sadzby DPH a DPH indexy (oba číselníky sa dodávajú predvyplnené, ale je možné ich v prípade potreby upraviť). Pred zahájením ostrej prevádzky odporúčame systém DPH indexov prejsť a zoznámiť sa s jeho nastavením, nastaviť si prípadne tzv. východiskové DPH indexy, ktoré sa budú pre jednotlivé sadzby a typy dokladov predvypĺňať. Pokiaľ obchodujete s EÚ a buď ste registrovaný ako daňový rezident v inej členskej krajine EÚ alebo chcete evidovať zaplatenú DPH v krajine EÚ a následne nárokovať jej vrátenie, musíte si zaevidovať DPH registráciu v iných krajinách EÚ.

Je tiež vhodné skontrolovať a príp. upraviť nastavenie všetkých parametrov systému v agende Firemných údajov. Nielen parametrov v sekcii Všeobecné nastavenia, ale i ostatných, keďže môžu významne ovplyvniť správanie systému. Ide o jednu z možností zákazníckej modifikovateľnosti systému.

Ďalej je nutné nastavenie prístupových práv k objektom a predovšetkým k funkciám pre jednotlivé definované roly či pre definované skupiny rolí a pridelenie rolí užívateľom podľa ich právomocí !!!

Na všetkých výstupoch, ktoré budete chcieť tlačiť, by ste mali skontrolovať, či vám vyhovujú prednastavené dodávané tlačové formuláre. Keďže tlačové výstupy sú plne užívateľsky definovateľné, môžete vykonať ich úpravy podľa vlastných požiadaviek, príp. si ich úpravy podľa vlastných požiadaviek objednať v servisných oddeleniach dodávateľa, resp. výrobcu.