Sprievodca uzávierkou DPH

Špeciálny sprievodca, ktorý je k dispozícii v agende Uzávierky DPH po vyvolaní funkcie Nový v záložke Zoznam. Slúži na uzavretie vybraného obdobia z hľadiska DPH a napočítanie podkladov pre DPH priznania príslušného typu z vybraných dokladov. Obsahuje všetky spoločné prvky sprievodcu. Popis ovládania a pravidiel všeobecne platných pre všetkých sprievodcov viď Typy sprievodcov, zásady pre sprievodcov. Jednotlivé kroky tohto sprievodcu: