Typy plnenia - prenesenie daňovej povinnosti

Zoznam typov plnení zadaných v systéme pre účely zadávania údajov potrebných pre vykazovanie pohybov v režime prenesenie daňovej povinnosti na daňových dokladoch.

Túto agendu je možné spustiť okrem iného z okna na spúšťanie agend zo zložky Agendy z podzložky Účtovníctvo pri usporiadaní Agendy (podľa modulov) alebo z podzložky DPH pri usporiadaní Agendy (klasicky).