Uzávierky DPH

Agenda umožňuje vytvárať prehľady DPH pre účely odovzdania priznaní a výkazov DPH (DPH priznania, KV DPH/KH DPH, MOSS), vrát. možnosti elektronicky podať príslušné DPH výkazy (DPH priznania, výkazy KV DPH, KH DPH atď.) či si ich prípadne i vytlačiť. Zároveň si pamätá zoznam dokladov, z ktorých bol výkaz zostavený, čím umožňuje kontrolovanie uzavretého obdobia versus doklady a sledovanie, či v príslušných dokladoch nedošlo k zmenám vyžadujúcim zostavenie opravného či dodatočného priznania vrát. podpory pre ich pohodlné zostavenie. Má význam len pre platiteľov DPH.

Agenda od v. 14.53 nahrádza agendu Prehľad DPH, čo sa týka obstarávania DPH priznania a výkazu KV DPH/KH DPH.

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky Účetnictví při Uspořádání dle modulů nebo z podsložky DPH, je-li nastaveno Uspořádání klasické.