Režim Reverse charge, DPH pri dovoze a vývoze, trojstranný obchod a účtovanie DRC

Keďže problematika okolo DPH na dokladoch vystavovaných v režime "reverse charge" alebo vystavovaných v rámci trojstranného obchodu a priznania DPH resp. uplatnenia odpočtu z týchto dokladov je komplikovaná, objasníme túto problematiku v nasledujúcom texte.

Obsah kapitoly: