Režim Prenesenie daňovej povinnosti (PDP, "tuzemský reverse charge")

Okrem režimu "reverse charge" pre obchodovanie v rámci EÚ, ktorý bol spomenutý v predchádzajúcej kap. Režim Reverse charge, trojstranný obchod, DPH pri dovoze a účtovanie DRC, existuje tiež Režim prenesenia daňovej povinnosti (pracovne označovaný aj ako "tuzemský reverse charge").

V lokalizaci pro SR je tento režim znám též pod názvem "režim Samozdanenia".

Ďalej je uvedené: