Súhrnné hlásenie (ESL) - všeobecne

V tejto kap. sa uvádza: