Agenda užívateľského číselníka

Príklad agendy na evidenciu ľubovoľných užívateľských údajov číselníkového charakteru.

Túto agendu možno spustiť okrem iného z okna na spúšťanie agend zo zložky AbraGen z podzložky Definovateľné číselníky príp. inej podľa definície číselníka.