Definovateľné číselníky

V tejto sekcii sú k dispozícii popisy agend, ktoré významovo patria do skupiny s menom Definovateľné číselníky resp. iné užívateľom zadané zložky (skupiny agend), ak je nastavené Usporiadanie klasické v okne pre spúšťanie agend ABRA Gen, viď úvodnú kap. Ide o užívateľské číselníky, ktoré si nadefinuje sám užívateľ, príp. si ich definíciu objedná v servisnom stredisku dodávateľa. Aké číselníky tu budú, závisí úplne od želaní a potrieb užívateľa. Ide o jednu z možností zákazníckej modifikovateľnosti systému. Každý užívateľsky definovateľný číselník má v svojej definícii povedané, kam sa má umiestniť v strome v okne na spúšťanie agend, pričom môže byť umiestnený do ľubovoľnej z existujúcich zložiek (vetiev stromu) alebo do novej (potom sa táto automaticky založí). Pokiaľ prestane existovať číselník, ktorý by mal odkaz do danej zložky, a daná zložka neobsahuje ani iný odkaz napr. ručne vytvorený priamo v strome na zobrazenie agend, tak daná zložka opäť automaticky zanikne. Nájdete tu: