Vzorový postup pridania užívateľského číselníka

V tejto kapitole je na konkrétnom príklade uvedený návod a postup, ako si nadefinovať nový vlastný číselník na evidenciu údajov, pre ktoré ste inú vhodnú agendu v dodávaných nenašli, ako si všeobecný užívateľský číselník rozšíriť o potrebné položky, prispôsobiť si jeho vzhľad, vr. príkladu, ako ho využiť v inej agende.

Nech sa firma okrem distribúcie veľkoobjemového tovaru zaoberá aj jeho dopravou. Na predajných dokladoch si chce evidovať, aké auto si klient pre dopravu nakúpeného tovaru objednal (nechce to ale uvádzať v riadkoch dokladu len ako čistý text, ani na to nechce využívať sklad. položky). Pri autách chce evidovať okrem kódu a názvu aj ŠPZ a zapisovať si poznámky. Zatiaľ žiadne užívateľské číselníky nemá.

Príklad je veľmi jednoduchý (v praxi by bol realizovaný omnoho prepracovanejšie), ale jeho účelom je len demonštrovať použitie definovateľných číselníkov.