Definícia prenosu do miezd

Táto agenda umožňuje definovať a opravovať predpisy pre prenos údajov z dochádzky do miezd. A to ako do výkonov, tak aj priamo do položiek mzdového listu či prípadne do ďalších relevantných agend miezd – neprítomnosti, ND alebo akékoľvek iné akcie prostredníctvom volaných skriptov.

Typ agendy: Číselníková
Obsiahnuté záložky: Začíname Obmedzenie Zoznam Detail Ochrana dát

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky Docházka při Uspořádání dle modulů nebo ze stejnojmenné podsložky Docházka, je-li nastaveno Uspořádání klasické.

Obsahuje všetky spoločné číselníkové prvky.

Popis ovládania a pravidiel všeobecne platných pre všetky číselníkové agendy viď Všeobecné pravidlá - číselníky.

Před prvním použitím doporučujeme se seznámit minimálně s obsahem kapitol Věcný obsah, jak začít - skupina Docházka.