Druhy činností

Táto agenda umožňuje definovať druhy činností, opravovať ich atď.

Typ agendy: Číselníková
Obsiahnuté záložky: Zoznam Detail Ochrana dát

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky Docházka při Uspořádání dle modulů nebo ze stejnojmenné podsložky Docházka, je-li nastaveno Uspořádání klasické.

Obsahuje všetky spoločné číselníkové prvky.

Agenda slúži k definícii druhov činností, resp. typov dochádzky. Tieto činnosti môžu diferencovať záznamy dochádzky na kategórie ako práca, prestávka, choroba a pod. Aby bolo možné dochádzku zadať, je nutné mať nadefinovaný aspoň jeden druh činnosti. V základe je dodávaných šesť východiskových typov.

Popis ovládania a pravidiel všeobecne platných pre všetky číselníkové agendy viď Všeobecné pravidlá - číselníky.

Před prvním použitím doporučujeme se seznámit minimálně s obsahem kapitol Věcný obsah, jak začít - skupina Docházka.