Prehľad dochádzky

Táto agenda umožňuje zobrazovať a zadávať záznamy dochádzky.

Typ agendy: Ostatné
Obsiahnuté záložky: Deň Týždeň Mesiac

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky Docházka při Uspořádání dle modulů nebo ze stejnojmenné podsložky Docházka, je-li nastaveno Uspořádání klasické.

Nejde o štandardnú číselníkovú alebo dokladovú agendu. Vyskytujú sa tu rôzne základné ovládacie prvky.

Ide o nástroj, ktorý je možné použiť na zobrazovanie a komfortné zadávanie dochádzky k jednotlivým pracovníkom. Po zadaní sa vytvorí záznam v agende Dochádzka. K dispozícii sú tri pohľady na časové obdobie: Deň, Týždeň a Mesiac. Pohľady Týždeň a Mesiac sú určené len na prehliadanie. K pracovníkom je možné dochádzku zadávať podľa rôznych druhov, ktoré sa definujú v agende Druhy činnosti. Podľa farieb zvolených na druhoch činnosti sú následne jednotlivé druhy činnosti (tzn. typy dochádzky) odlíšené farebne.

Pred prvým použitím odporúčame zoznámiť sa minimálne s obsahom kapitol Vecný obsah, základné pojmy - Dochádzka a Ako začať používať skupinu Dochádzka.