Sprievodca uzávierkou dochádzky

Prevedie uzávierku dochádzky za zvolené obdobie.

Typ agendy: Ostatné
Obsiahnuté časti: Výber akcie Nová uzávierka Rušenie uzávierky

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky Docházka při Uspořádání dle modulů nebo ze stejnojmenné podsložky Docházka, je-li nastaveno Uspořádání klasické.

Obsahuje všetky spoločné prvky sprievodcu.

Popis ovládania a pravidiel všeobecne platných pre všetkých sprievodcov viď Typy sprievodcov, zásady pre sprievodcov.

Uzávierka prejde všetky záznamy dochádzky za dané obdobie a prevedie akcie podľa aktívnych záznamov v agende Definícia prenosu do miezd. A to buď samotné prenosy do miezd (podľa výkonov alebo priamo do položiek ML, prípadne do ďalších relevantných agend miezd ako neprítomnosti či ND)  alebo akékoľvek iné akcie prostredníctvom volaných skriptov. Agendu je teda možné využiť aj vtedy, ak modul Dochádzka nie je prevádzkovaný s modulom Miezd. Uzavreté záznamy budú chránené proti editácii.

Před prvním použitím doporučujeme se seznámit minimálně s obsahem kapitol Věcný obsah, jak začít - skupina Docházka.