Věcný obsah, jak začít - Dokumenty (kategorie dokumentů, zpracování dokumentů, front souborů)

Teorie týkající se agend skupiny Dokumenty a přílohy byla pro větší přehlednost rozdělena do následujících kapitol: