DMS

DMS systémy (Document management system) sú systémy na správu dokumentov. Môžu sa tiež označovať ako EDM (Electronic Document management). Ide o počítačový systém určený na správu elektronických dokumentov alebo zdigitalizovaných papierových dokumentov, tzn. napr. dokumentov prevedených do digitálnej podoby skenovaním.

Na evidenciu dokumentov v systéme ABRA Gen slúži agenda Dokumentov.

Agenda Dokumenty zatiaľ nenahrádza plnohodnotný DMS systém. Zatiaľ neumožňuje:

  • metadáta
  • kľúčové slová, hľadanie podľa kľúčových slov

Ďalej zatiaľ nie je k dispozícii podpora pre odkladanie dokumentov do externých úložísk. (Nevýhoda: narastá veľkosť prevádzkovej databázy).

Agenda Dokumentov však podporuje verzovanie a zamykanie dokumentov, vďaka čomu môže DMS systém (v zjednodušenej podobe) nahradiť.

Plnohodnotný DMS systém bude v prípade potreby implementovaný v niektorej z nasledujúcich verzií, či už vo forme rozšírenia funkčnosti priamo agendy Dokumenty, tak podporou pre napojenie externých DMS (aby sa dokumenty dali ukladať aj do externých plnohodnotných DMS tretích strán, ale pritom bola dostupná možnosť zobrazovať ich ako prílohy ostatných dokladov systému ABRA Gen.