Doručené e-maily - záložka X-väzby

Záložka umožňuje k aktuálnemu dokladu zo záložky Zoznam zobrazovať krížové väzby na doklady s ním súvisiace, tieto prehliadať, príp. následné doklady priamo odtiaľ vytvárať. Zobrazujú sa tu väzby navzájom (krížom) do neobmedzeného počtu úrovní, tzn. nielen väzby z pohľadu aktuálneho doručeného e-mailu (DE), ale aj väzby z pohľadu dokladov súvisiacich s aktuálnym DE (po rozkliknutí jednotlivých uzlov). Vďaka tejto vlastnosti potom môžete rýchlo na jednom mieste získať súvislý prehľad o zviazaných dokladoch týkajúcich sa vybraného dokladu.

Pravidlá použitia tejto záložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané v kap. Záložka X-väzby - všeobecne.

K dokladu Doručené e-maily (DE) sa v týchto záložkách zobrazujú nasledujúce krížové väzby:

  • voľné väzby na následné Dokumenty (DOK), ktoré vznikli spracovaním doručeného e-mailu resp. jeho príloh

    Dokumenty (DOK), ktoré vznikli spracovaním doručeného e-mailu resp. jeho príloh, sú paralelne dostupné aj na subzáložke Prílohy jednotlivých príloh.

    Pozor, ku každej prílohe sa tu zobrazuje iba posledný takto vzniknutý dokument. Čiže ak tú istú prílohu spracujete znovu a znovu vytvoríte dokument, pôvodný dokument sa odpojí, tzn. x-väzba sa zruší.

Dopĺňajúci popis k vybraným funkciám v tejto záložke tejto agendy (ďalší popis viď v kap. Záložka X-väzby - všeobecne):

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Nový F2 V tejto agende nie je k dispozícii.