Presmerovanie správ

Možnosť nastavenia presmerovania správ.

Presmerovanie správ na externé e-mailové adresy zatiaľ nie je k dispozícii. Z tohto dôvodu ani táto agenda nie je zatiaľ užívateľovi k dispozícii. Bolo plánované do niektorej z budúcich verzií po zavedení elektronickej komunikácie, avšak pre nezáujem z reálnej prevádzky zatiaľ nebolo realizované.

Agenda by mala slúžiť na nastavenie pravidiel presmerovania správ. Viď Presmerovanie správ - popis.