Vecný obsah, základné pojmy - E-maily a interné správy

Teória týkajúca sa komunikácie, tzn. e-mailov a interných správ, bola za účelom väčšej prehľadnosti rozdelená do nasledujúcich kapitol: