Interný messaging, e-mailová komunikácia a naplánované úlohy

Systém ABRA Gen zajišťuje vnitřní systém předávání zpráv, tzv. interní messaging. Ten zahrnuje tyto možnosti:

  • Interní vzkazy (tzv. ABRA vzkazy)
  • Elektronická pošta

Interní vzkazy mohou být adresované jednotlivým uživatelům systému, skupinám uživatelů (rolím a skupinám rolí), všem nebo i na vnější e-mailové adresy. Odoslané e-maily môžu byť adresované na vonkajšie e-mailové adresy.

Jak bylo objasněno v kap. Naplánované úlohy a autoserver, systém ABRA Gen umožňuje automatické spouštění úloh různého typu. Ide o úlohy, ktoré užívateľ potrebuje vykonávať v pravidelných intervaloch, no nechce na ich vykonávanie zbytočne myslieť alebo sa ním zdržiavať. Automaticky spúšťané úlohy sa evidujú v agende Naplánované úlohy a ich spustenie a realizáciu zabezpečuje tzv. automatizačný server. Naplánované úlohy a autoserver se využívají i některých úlohách interního messagingu a pro některé úlohy interního messagingu jsou naplánované úlohy a autoserver dokonce nezbytné.

Možnou námitkou proti používání interního messagingu v systému ABRA Gen může být, že odesílání a doručování e-mailů přímo v systému ABRA Gen supluje e-mailového klienta a klasickou elektronickou poštu. Do istej miery to tak je, ale len s veľmi obmedzenou funkčnosťou. Výhodou je však napr. možnosť posielania správ bez závislosti na okolitom prostredí. Všichni uživatelé nemusí mít e-mailovou schránku. Dále pak výhody systému ABRA Gen (např. využití rolí jako adresátů, linky na doklady apod.) a plné integrace do systému. Toto všetko navyše nevylučuje možnosť posielať správy i na vonkajšie e-mailové adresy. Oboje je možné kombinovať. Ďalšou výhodou je, že dáta správ je možné zdielať (takže v prípade adresovania viacerým užívateľom nie je nutné obsah správy a prílohy rozkopírovávať pre všetkých adresátov, ale stačí ich mať uložené len raz). Ďalej je možné sledovať stav doručenia/prečítania spravy a prečítané správy riadene mazať.