Poskytovatelia poštových služieb

Agenda poskytovateľov poštových služieb.

Túto agendu je možné spustiť okrem iného z okna na spúšťanie agend zo zložky AbraGen z podzložky Evidencia pošty pri Usporiadaní podľa modulov alebo z rovnomenného podzložky Evidencia pošty, ak je nastavené Usporiadanie klasické.