Typy obsahov odoslanej pošty

Agenda typov obsahov odoslanej pošty.

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky Evidence pošty.