Vecný obsah, základné pojmy - Evidencia pošty

Teória týkajúca sa spracovania poštových zásielok bola kvôli väčšej prehľadnosti rozdelená do nasledujúcich kapitol: