Dobropisy daňových zálohových listov prijatých (DDP)

Agenda dobropisov daňových zálohových listov prijatých (dobropisov DZP) - spája v sebe knihu a všetky funkcie opravy, zadávania, mazania, platenia dobropisov DZP.

Túto agendu je možné spustiť okrem iného z okna na spúšťanie agend zo zložky AbraGen z podzložky Nákup pri Usporiadaní podľa modulov alebo z podzložky Fakturácia, ak je nastavené Usporiadanie klasické.