Dobropisy daňových zálohových listov prijatých - záložka X-väzby

Záložka umožňuje k aktuálnemu dokladu zo záložky Zoznam zobrazovať krížové väzby na doklady s ním súvisiace, tieto prehliadať, príp. následné doklady priamo odtiaľ vytvárať. Zobrazujú sa tu väzby navzájom (krížom) do neobmedzeného počtu úrovní, tzn. nielen väzby z pohľadu aktuálneho dobropisu daň. zálohového listu prijatého (DDP), ale aj väzby z pohľadu dokladov súvisiacich s aktuálnym DDP (po rozkliknutí jednotlivých uzlov). Vďaka tejto vlastnosti potom môžete rýchlo na jednom mieste získať súvislý prehľad o zviazaných dokladoch týkajúcich sa vybraného dokladu.

Pravidlá použitia tejto záložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané v kap. Záložka X-väzby - všeobecne.

K dokladu Dobropis daň. zálohového listu prijatého (DDP) sa v týchto záložkách zobrazujú nasledujúce krížové väzby:

Príklad zobrazenia väzieb k dobropisu daň. zálohového listu prijatého. Zo zobrazenia sú zrejmé nasledujúce väzby: K DZP bol vystavený zobrazený inverzný doklad.

Dopĺňajúci popis k vybraným funkciám v tejto záložke tejto agendy (ďalší popis viď v kap. Záložka X-väzby - všeobecne):

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Nový F2 V tejto agende zatiaľ nie je k dispozícii.