Dobropisy faktúr prijatých (DP)

Agenda dobropisov faktúr prijatých - spojuje v sebe knihu a všetky funkcie na opravy, zadávanie, mazanie, platenie. Túto agendu je možné spúšťať samostatne alebo z faktúr prijatých.

Túto agendu je možné spustiť okrem iného z okna na spúšťanie agend zo zložky AbraGen z podzložky Nákup pri Usporiadaní podľa modulov alebo z podzložky Fakturácia, ak je nastavené Usporiadanie klasické.