Faktúry vydané (FV)

Agenda faktúr vydaných v sebe spája knihu faktúr vydaných a všetky funkcie na opravy, zadávanie, mazanie, platenie, dobropisovanie atď.

Túto agendu je možné spustiť okrem iného z okna na spúšťanie agend zo zložky AbraGen z podzložky Prodej pri Usporiadaní podľa modulov alebo z podzložky Fakturácia, ak je nastavené Usporiadanie klasické.