Faktúry vydané - záložka X-väzby

Záložka umožňuje k aktuálnemu dokladu zo záložky Zoznam zobrazovať krížové väzby na doklady s ním súvisiace, tieto prehliadať, príp. následné doklady priamo odtiaľ vytvárať. Zobrazujú sa tu väzby navzájom (krížom) do neobmedzeného počtu úrovní, tzn. nielen väzby z pohľadu aktuálnej faktúry vydanej (FV), ale aj väzby z pohľadu dokladov súvisiacich s aktuálnou FV (po rozkliknutí jednotlivých uzlov). Vďaka tejto vlastnosti potom môžete rýchlo na jednom mieste získať súvislý prehľad o zviazaných dokladoch týkajúcich sa vybraného dokladu.

Pravidlá použitia tejto záložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané v kap. Záložka X-väzby - všeobecne.

K dokladu Faktúra vydaná (FV) sa v týchto záložkách zobrazujú nasledujúce krížové väzby:

Príklad zobrazenia väzieb k faktúre vydanej. Zo zobrazenia sú zrejmé nasledujúce väzby: Do FV sú čerpané riadky z dvoch objednávok a dvoch dodacích listov. Či sú príslušné objednávky čerpané do oboch DL alebo len do jedného z nich a do ktorého, by sme videli po rozkliknutí vetiev daných DL, pričom do daného DL mohla byť čerpaná ešte iná ďalšia objednávka, riadky z nej však nemuseli byť načerpané do zobrazovanej FV

Dopĺňajúci popis k vybraným funkciám v tejto záložke tejto agendy (ďalší popis viď v kap. Záložka X-väzby - všeobecne):

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Nový F2 V tejto agende zatiaľ nie je k dispozícii.